Episode ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องระบบการเงินในอดีตที่ผ่านมากันแล้ว

เกริ่นไปคร่าว ๆ ว่าต่อไปมีจะเข้าสู่ยุคการมาของ CBDC

แล้วทีนี้ CBDC เข้ามาแล้วจะเปลี่ยนโลกของการเงินยังไงกันนะ หรือจะ Disrupt อะไรให้เปลี่ยนแปลงไปบ้างรึเปล่า

เดี๋ยวคุณ เอ อัครเดช เดี่ยวพานิช ประธานบริษัท Cryptomind และ ผู้ก่อตั้งเพจ Coinman จะมาเล่าให้ฟังค่าา

Share | Download(Loading)