โลกการเงินกำลังเปลี่ยนไป! 💰 หนี้นอกระบบน้อยลง

คนเข้าถึงบริการทางการเงินมากขึ้น สิทธิการใช้จ่ายอิสระกว่าเดิม เรื่องนี้เป็นยังไง?

 Future of Banking ยุคที่การธนาคารใช้ Data, Blockchain, AI ฯลฯ เข้ามาประยุกต์ใช้

เปลี่ยนรูปแบบการธนาคารแบบเดิมๆ ปัจจุบันไปถึงไหน?

อนาคตการใช้ชีวิตเราจะเป็นยังไง Episode นี้มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆ ค่า

Share | Download(Loading)