ทุกวันนี้ที่เราเล่นโซเชียลกัน ไม่ว่าจะ Facebook, YouTube, IG, Twitter ฯลฯ ใช้งานฟรี ไม่เสียเงิน แต่รู้หรือไม่... โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรี ถ้าเราไม่เสียเงิน ก็อาจหมายถึง เรา = สินค้าของแพลทฟอร์ม
.
ถอดบทเรียนจากหนัง Social Dilemma สารคดีที่เล่า Dark side ของวงการแพลทฟอร์มโซเชียล เล่าจากคนที่เคยทำงานกับบริษัทท็อปๆ ดังๆ Google, Amazon, Facebook ฯลฯ คลิปนี้ เฟื่องลดา Faunglada - LDA จะทำให้ทุกคนรู้เท่าทัน Social Media มากขึ้นว่าทีมผู้สร้างเขาคิดอะไร วางแผนยังไงกับเรา บางครั้งสาเหตุของความแตกแยกในสังคม อาจมาจาก Social Media 

Share | Download(Loading)